Før rejsen:

Skal jeg selv sørge for fly til destinationen?
Ved pakkerejser, hvor flyet er inkluderet står vi altid for at arrangere fly og transfer til destinationen, med mindre andet bliver aftalt. Det vil fremstå tydeligt på din faktura, hvad udgifterne er.

Kan jeg medbringe mine egne våben?
Det vil generelt altid være muligt at medbringe sit eget våben. Dog er der i de senere år kommet en lang række gebyrer og procedure både hos luftfartsselskaberne og i lufthavnene, som kan gøre det både bekosteligt og besværligt at rejse med sit eget våben. I visse lande som f.eks. Polen og Tanzania er det ikke tilladt at jage med lejevåben, så til disse lande skal man medbringe eget våben.

Kan min familie komme med?
Generelt kan langt de fleste jagter sagtens gøres i selskab med familien. Dog er der ved fx bjergjagter grænser for, hvor mange mennesker man kan være i de ofte små teltlejre. Ligeledes er det vigtigt at gøre det klart for familien, at de fleste jagtdestinationer ikke byder på meget underholdning, bortset fra selve jagten. Flere og flere jagtudbydere er dog blevet bevidste om efterspørgslen på jagter hvor familien kan komme med og således byder fx Frankrig, Spanien, Mauritius og ikke mindst Sydafrika og Namibia på et væld af oplevelser, som ikke nødvendigvis handler om jagt.  Generelt er det på rigtig mange rejsemål muligt at forlænge jagtarrangementet med et turistarrangement.

Hvad gør jeg hvis jeg bliver syg op til rejsen?
Ingen er herre over sit helbred. Derfor anbefaler vi at man tegner en rejse- og afbestillingsforsikring for at sikre sig imod evt. uheld/sygdom mm.

Skal jeg have visum til destinationen?
Visse destinationer kræver visum, men der er stor forskel på hvordan det praktiseret. I visse lande kan man få lavet sit visum ved ankomsten i Lufthavnen, mens andre lande kræver at man søger visum længe inden sin afrejse. Din jagtrejsekonsulent vil guide dig hele igennem processen.

Skal jeg have dansk jagttegn for at jage i min destination?
Dansk jagttegn ligger til grund for alt jagtlig aktivitet, og skal medbringes under jagt, også i udlandet.

Hvilke dokumenter skal jeg medbringe på min rejse?
Medbring altid en printet udgave af papirerne fra jagtrejsebureauet, hvor jagtens indhold, trofæafgifter, aftaler mm. fremgår. Så opstår der ingen misforståelser om, hvad som indgår i pakken. Medbring endvidere altid jagttegn, våbentilladelse og naturligvis pas og evt. flybilletter. Flere destinationer kræver at du har en ”invitation” fra jagtudbyderen, som skal fremvises ved indrejse i jagtlandet. Dit jagtrejsebureau står for at fremskaffe en sådan, du skal blot huske at medbringe den på rejsen.  Husk også at medbringe police på din rejseforsikring.

Hvad skal jeg have med af tøj og udstyr?
Tøj og udstyr afhænger helt af destinationen. Sæt dig på forhånd grundigt ind i de klimatiske forhold for destinationen og årstiden og vælg beklædning derefter. Husk at det godt kan være koldt i Afrika og varmt i Grønland! Din jagtrejseagent vil kunne hjælpe dig med gode råd, og du vil også ved rejse til langt de fleste destinationer få tilsendt en udstyrsliste.

Kan jeg leje våben i reviret?
Man vil stort altid kunne leje våben på destinationen. Eftersom det efterhånden er blevet dyrt og svært at rejse med sit eget våben, er det efterhånden blevet meget populært at leje våben og derfor råder de fleste udbyderne i dag også over gode og moderne våben. Vær dog opmærksom på, at på visse destinationer skal man medbringe eget våben.

Er der tolk i reviret?
På rigtig mange rejsemål er der tolk i reviret, og dette er for det meste inkluderet i din pris.

Hvornår starter bukkejagten i Danmark/Polen/udlandet?
Maj er den helt store bukkemåned. Her går jagten på råbukke ind i mange europæiske lande. Visse steder som fx Tyskland og visse Län i Sverige starter jagten den 1. maj, i Polen den 11. maj og i Danmark som bekendt den 16.

Hvad er pürchjagt?
En jagt hvor man lokaliserer dyret og efterfølgende nærmer sig dyret (ved at snige sig) til man kommer på skudhold.

Hvilke vildtarter må jeg jage?
Hos Diana Jagtrejser er der et stort udvalg lige fra fugle som duer og fasaner til bjørne og elefanter.

Hvad koster en jagtrejse?
Priserne varierer meget ud fra hvor og hvad man vil jage. Priserne ligger typisk fra ca. 5000 kr. og opefter

Hvorfor er jagt godt?
Det kan virke paradoksalt, men jagt under kontrollerede forhold er ubetinget til gavn for vildtbestandene. Jagten giver penge til lande og områder, som ikke selv ville kunne finansiere at beskytte naturområder, hvor vildtet kan trives. Ved at sælge jagten på det overskud af vildt, som en sund bestand producerer, kan der rejses penge til naturbevarelse og evt. krybskyttekontrol, hvilket ellers ikke ville være muligt.

Kan jeg komme på jagtrejse uden våbentilladelse?
I Afrika kan må gå på jagt uden jagttegn og våbentilladelse, dog i følge med en professionel uddannet jæger som guider dig igennem jagten. Oftest påkræves det, at man aflægger en skydeprøve inden jagtens begyndelse.

Hvad er straffen for jagt uden våbentilladelse?
Straffen er afhængig af det pågældende lands lovgivning, men oftest fører det til anholdelse og beslaglægning af våben mm., samt en stor bøde for forseelsen.

Hvilken jagtrejse passer til en nyjæger?
Er man nyjæger og har brug for hjælp og vejledning kan en jagtrejse varmt anbefales, da man her jager med en jagtguide som kan guide nyjægeren gennem alle jagtens facetter, lige fra jagten, over skuddet, til når vildtet skal brækkes. På en jagtrejse får man mulighed for at lære det jagtlige håndværk fra folk som har jagten som levevej. Både Pürchjagt i Polen og antilopejagt i Sydafrika, vil være en glimrende investering når man er ny i jagten.  

Skal jeg have nogen vaccinationer inden afrejsen?
Tjek altid Statens Serum Instituts hjemmeside (www.ssi.dk) i god tid inden afrejse. Her finder man oplysninger om hvilke vaccinationer som anbefales til de enkelte landet. 

Hvor mange kontanter skal jeg medbringe?
Det afhænger i høj grad af destinationen. Det er altid en god idé at medbringe kr. 1000,- i lokal valuta, da man ikke altid kan forvente at de tager imod kreditkort i kiosker, butikker og restauranter udenfor Europa. Dertil kommer drikkepenge som også afregnes i kontanter.

Bliver jeg afhentet i lufthavnen?
I langt de fleste pakkerejser indgår ”Tranfer” -altså afhentning i lufthavnen i pakken. Det vil tydeligt fremgå af rejsens beskrivelse. 

Kan I sammensætte en rejse ud fra mine egne ønsker?
Ja, vi har mulighed for at skræddersy en jagtrejse til netop dig.

 

Under rejsen:

Hvad gør jeg hvis jeg bliver syg under rejsen?
Alt efter alvoren, anbefales det at kontakte din rejseforsikring for det videre forløb. Oftest vil værterne på stedet kunne være behjælpelige.

Hvad gør jeg hvis jeg vil skyde mere end det aftalte?
Det vil de fleste steder være muligt at skyde mere vildt end det på forhånd aftalte. Det vil blive afregnes efter listen med trofæafgifter, som du i god tid inden afrejsen, vil modtaget fra dit jagtrejsebureau. 

Hvad gør jeg hvis løber tør for ammunition?
Vi anbefaler at tage rigeligt med ammunition med, 40-60 stk. patroner. Det vil i visse tilfælde være muligt at købe patroner i reviret, men det er langt fra sikkert.

Hvad gør jeg hvis mit våben går i stykker?
Hvis uheldet skulle være ude, er det Som regel muligt at leje våben i reviret

Hvordan skal jeg forholde mig hvis jeg skyder noget mindre eller større end det aftalte?
Langt de fleste guider har meget stor erfaring i at bedømme størrelsen på et trofæ, men husk at det i sidste ende er dig der trykker på aftrækkeren, og dermed er ansvarlig for det nedlagte stykke vildts størrelse. I visse lande f.eks. Ungarn og Kroatien kan man f.eks. booke en hjort med en trofævægt på 8 kg, og skal så acceptere en afvigelse på +/- 10 eller 15%. Hvis det nedlagte så afviger mere, skal  man generelt ikke betale.

Hvad sker der hvis jeg anskyder et stykke vildt?
Et anskudt stykke vildt koster som regel det samme som et nedlangt dyr, dog kun 50% visse steder. Det vil fremgå af listen med trofæafgifter, som du modtager fra dit jagtrejsebureau før afrejsen.

Hvad gør jeg hvis jeg ikke kan samarbejde med min stalker/PH?
Det er heldigvis meget sjældent, at der er dårlig kemi mellem en stalker/PH og en gæstende jæger, men skulle det ske, skal man rette henvendelse til den jagtansvarlige på stedet.

Kan jeg få mine trofæer med på hjemrejsen?
Mindre trofæer kan som regel godt medtages i flyveren hjem, men der er undtagelser. Din jagtrejseagent kan besvare til spørgsmål.

Hvad sker der, hvis mit fly bliver forsinket/aflyst og jeg misser en jagtdag?
I visse tilfælde vil det være muligt at forlænge jagten i den anden ende, men hvis hjemrejsen ikke kan ændres eller der ikke er plads, har man krav på kompensation for den tabte jagtdag.

Kan jeg få hjælp fra jer, mens jeg er på jagtrejsen?
Ja, vi har en nødtelefon som har åbent 24/7. Vi vil dog gerne appellere til, at man kun bruger den til nødopkald, og ikke til uvæsentlige ting.

Giver man drikkepenge og hvis ja, hvor meget?
Typisk giver man mellem kr. 500,- og 1000,- i drikkepenge. Ofte er det jagtguiden som står for fordelingen mellem jagtens bidragsydere. På visse destinationer og jagter er beløbet højere, men du vil ved bestilling få anbefaling til et passende beløb.

Kan jeg få vasket mit tøj under opholdet?
På de fleste af vores destinationer er det muligt at få vasket tøj

Skal jeg selv sørge for nogle af måltiderne under opholdet?
Dette kommer an på hvad pakken/rejsen indeholder. Størstedelen af vore rejser er med fuld forplejning

Hvad gør jeg, hvis mine våben ikke ankommer til destinationen?
På de fleste af vores revirer er det muligt at leje våben.

Hvad vil der ske, hvis der slet ikke er noget vildt at skyde?
Generelt tilbyder vi udelukkende jagt i områder, hvor der er en god vildtbestand, så der vil generelt være noget vildt at skyde. Dog er det også vigtigt at gøre opmærksom på at jagt er jagt, og at det ikke altid lykkes at få det ønskede stykke vildt nedlagt. Er der betalt et trofædepositum, vil man naturligvis få det refunderet, hvis man ikke har nedlagt noget.

Kan jeg få nogen ekstra jagtdage tilføjet?
På flere af vores rejser, er det muligt at tilkøbe ekstra jagtdage

Hvis jeg skyder det ønskede på første jagtdag og tager hjem før tid, kan jeg så få nogle penge refunderet?
Det købte arrangement er et fastprisarrangement, og såfremt du/I af den ene eller anden grund ikke ønsker at gennemføre rejsen som booket (f.eks. afkorte rejsen), vil der ikke være nogen tilbagebetaling for manglende rejse-/jagtdage.

Efter rejsen:

Hvordan forløber en klageproces, hvis der opstår problemer på rejsen?
Forsøg altid at afhjælpe problemet på stedet, og hvis du ikke selv kan gøre det, så tag altid kontakt til bureauet. I langt de fleste tilfælde kan der findes en løsning, men det kræver at vi er blevet orienteret. Det er endvidere vigtigt, at du inden afrejse fra jagtreviret noterer evt. fejl og mangler i protokollen. Hvis fejl og mangler ikke kan afhjælpes, skal du umiddelbart efter hjemkomsten kontakte bureauet med et evt. krav til kompensation. Hvis der ikke kan opnås enighed om dette kan du få sagen prøvet i Rejseankenævnet.

Hvad gør jeg hvis jeg ikke har modtaget mine trofæer efter et stykke tid?
Vær først og fremmest tålmodig. Generelt er trofæforsendelse en langsommelig affære, og i rigtig mange lande forbundet med meget og tidskrævende bureaukrati.

Får jeg penge tilbage hvis jeg har skudt mindre end hvad jeg har betalt for?
Ja, generelt vil man få penge tilbage hvis man har skudt mindre end man har forudbetalt. Husk dog at anskudt vildt altid er lig nedlagt vildt. På visse destinationer, betaler man på forhånd for muligheden for at skyde den pågældende vildtart, og her vil man generelt ikke få en tilbagebetaling.

Får jeg en efterregning hvis jeg skyder mere end jeg har betalt for?
Ja. Ekstra vildt afregnes efter listen med trofæafgifter.

Hvordan fortæller jeg jagtfolket om min rejse?
Du er altid velkommen til at sende jagtberetning, billeder og video til os.

Hvad gør jeg hvis mine trofæer er beskadiget ved modtagelsen?
Kontakt jagtrejsebureau og trofætransportør.

Hvad gør jeg hvis det er de forkerte trofæer jeg har modtaget?
Kontakt jagtrejsebureau og trofætransportør.

Tilbud på jagtrejser

Gør som 1000-vis af andre jægere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få rejsetilbud samt jagtrelaterede nyheder direkte i din indbakke

  • Gode tilbud på jagtrejser
  • Info om jagt i udlandet
  • Ekslusive afbudsrejser