Generelle praktiske informationer i forbindelse med din jagtrejse

Check-in på flyrejsen:

Der må hos de fleste luftfartsselskaber frit medtages 20 kg (business class dog 30 kg) bagage pr. person samt 1 stk. håndbagage, som højst må veje 5-8 kg - hvis ikke andet er meddelt i din rejseplan. Check evt luftfartsselskabets hjemmeside.
Vi gør opmærksom på, at flyselskaberne har ret til at opkræve et handling-gebyr ved rejser med våben. Dette gebyr varierer fra selskab til selskab. Endvidere skal der hos nogle luftfartsselskaber betales for ekstra stk bagage eller overvægt.

HUSK, skarpe genstande, knive, sakse m.v. må ikke forefindes i håndbagagen, men skal pakkes i den del af bagagen, der checkes ind; samt at der er specielle regler for at medbringe diverse væsker. Husk at checke reglerne for den lufthavn/luftfartsselskab du rejser med.

Hvis du medbringer powerbank på din flyrejse, er der nogle ting som du skal være opmærksom på. Der findes visse regler for at medbringe powerbanks ombord på et fly. Da disse regler kan variere, skal du altid tjekke de aktuelle regler for dit flyselskab. 

Der er nogle hovedregler:

Powerbank skal være i din håndbagage. (Da man nemmere kan slukke ildebrand i kabinen end i flyets lastrum, skal powerbank opbevares i håndbagage.)
Powerbank må max være på 100Wh (ca. 27.000 mAh)
Du må max medbringe 2 stk powerbanks.

Sædereservation

På mange fly er det muligt at bestille et bestemt sæde mod betaling. Dette kan gøres på flyselskabernes hjemmeside eller vi kan gøre det for dig. Vi gør dog opmærksom på, at luftfartsselskabet ikke garanterer reservationen, da den kan blive ændret, hvis de ændrer flytype inden afrejse.

Egen flyreservation

Ønsker du selv at stå for flyrejsen til/fra destination, skal du være opmærksom på at vi ikke har mulighed for at hjælpe i forbindelse med flyrejsen. F.eks. ved strejke, aflysning, forsinkelse m.m. Ydermere, er du selv ansvarlig for at meddele flyselskaberne at du medbringer våben/ammunition på rejsen samt ansøge om evt transittilladelser (feks Amsterdam).

Ud- og indførsel af våben i Danmark

Våben skal ved udførsel fra Danmark klareres. Det er derfor vigtigt, at du henvender dig til toldvæsenet i lufthavnen med dit EU-våbenpas samt, ved rejser udenfor EU, en toldformular, som du modtager fra os med de sidste rejsepapirer. Det er VIGTIGT at denne formular bliver stemplet af tolderne.
Det anbefales at medbringe jagttegn og våbentilladelse. HUSK at checke ind i god tid før afrejse. Seneste check-in er i øjeblikket 2 timer før afrejse, så vi anbefaler at møde op i god tid inden, pga. de specielle indcheckningsprocedurer der er, når man rejser med våben. Det er ikke kompliceret - det tager blot lidt tid.

Skal du køre gennem Europa i bil med våben, så check disse informationer: Husk dokumentation når du kører med våben i EU

Gode råd angående transport af våben

Våbnet skal være pakket forsvarligt, f.eks. i en metal- fiber- eller plastickuffert, som er godkendt til flytransport. Husk, at ammunitionen og bundstykket IKKE må opbevares sammen med riflen, men skal transporteres i den bagage der indskrives. Våben, dele af våben, sigtekikkert, ammunition, knive og lign., må IKKE medbringes i håndbagagen.
Venligst bemærk: Det er ikke længere lovligt at transportere ammunition i original emballage. Al ammunition skal opbevares (og transporteres) i aflåselig ammunitions-box, godkendt til at rejse med ammunition og skal ofte checkes ind separat med riffelkufferten. På nogle flyselskaber er det hver del med egen bagagemærke/-tag. Rygsække, sportstasker og lign. er ikke sidestillet med en kuffert og kan ikke anvendes til bundstykke og patroner. Det skal være en kuffert, der kan aflåses. Vær opmærksom på, at riffelkufferten og måske også dine kufferter skal åbnes i Security og i tolden for rejsende udenfor EU. Ønsker du at sætte ekstra lås på kufferten, elektriker strips eller andet om dine kufferter, så vent til efter Security har afsluttet sikkerhedschecket. Iflg. det internationale flyforbund, IATA, må der medtages max. 5 kilo ammunition. Vær opmærksom på at visse flyselskaber forlanger at alle våben er forsynet med en lås på
aftrækkersystemet.

Vigtigt!

Vi gør venligst opmærksom på, at der i visse lufthavne er indført ekstra kontrol vedr. våben og ammunition. Denne ekstra kontrol kan medføre, at du skal kunne udpege hvilken bagagetag der hører til dit våben og ammunition. Det vil typisk foregå ved gaten i transitlufthavnene - dvs. i forbindelse med et evt. flyskift i Frankfurt. Det er derfor yderst vigtigt, at du er opmærksom på, hvilken bagagetag der hører til dit våben og ammunition. I yderste konsekvens kan det medføre, at din bagage ikke kommer videre med flyet.

Forsikring:

1. Afbestillings-forsikring:

Rammer akut sygdom, som medfører hospitalsindlæggelse eller lægeordineret sengeleje for dig selv, dine nærmeste pårørende eller din rejseledsager, kan du uden omkostninger udsætte den bestilte rejse til et mere passende tidspunkt. Brand eller indbrud i egen bolig eller egen virksomhed umiddelbart inden afrejse kan også være grund til at udsætte rejsen.

Udvidet dækning

Det anerkendes også som gyldig afbestillingsgrund, at man afbestiller rejsen som følge af mindre fysisk tilskadekomst, der normalt ikke giver ret til afbestilling, men som vil ødelægge rejsens formål for en jæger. Et godt eksempel kunne være en brækket finger, der ville umuliggøre brug af geværet, men som naturligvis ikke ville opfylde forsikringskravet om at være lægeordineret sengeliggende. Samme forhold gør sig også gældende i forbindelse med erstatningsrejse.

Har du tegnet en afbestillingsforsikring til 4,17% vil du få udstedt et tilgodebevis på rejsens pris af Limpopo Travel A/S/Diana Jagtrejser.

Har du tegnet en afbestillingsforsikring til 6,25% vil du få refunderet rejsens pris af Europæiske ERV Rejseforsikring.

2. Rejseforsikring:

Med Europæiske ERV’s omfattende rejseforsikring er du sikret økonomisk mod følgerne af næsten ethvert uheld i forbindelse med ferierejsen. Også her gælder den udvidede dækning, som nævnt under afbestillingsforsikring. Forsikringen dækker desuden jagtansvar, når man er i besiddelse af gyldigt dansk jagttegn. Jagtansvarsforsikringen er obligatorisk ved jagt i mange lande og den på det danske jagttegn dækker ikke på rejser udenfor Europa.

Danskerlisten

Det kan være en god idé at oprette en profil hos Udenrigsministeriet og registrere kontaktoplysninger i forbindelse med rejser i udlandet, så myndighederne ved hvor man befinder sig, hvis der skulle opstå en krisesituation.
Det gøres via Udenrigsministeriets gratis APP "UM Rejseklar". Det er ikke muligt at registere dig via hjemmesiden/PC, men du kan på dette link, læse mere om alternativerne.
Har du akut behov for bistand kan du kontakte nærmeste ambassade eller konsulat eller Udenrigsministeriets globale vagtcenter på + 45 3392 1112.

Medicin

Hvis du tager medicin med euforiserende virkning med på rejsen, skal din medicin have et såkaldt pillepas. Det gælder f.eks. for sovemedicin, stærk smertestillende medicin - men også noget så harmløst som Kodimagnyl. Check evt med din læge eller på www.apoteket.dk, hvor du også kan bestille dit pillepas online og hente det på dit lokale apotek dagen efter. Pillepasset er gratis.

Vaccination

På Statens Serum Instituts hjemmeside kan du se hvad der anbefales af vaccinationer til din destination - Se her

Indkvartering

Vore kunder bliver, hvis andet ikke er aftalt, indkvarteret i to-sengsværelser. Man bliver dog altid opkrævet for enkeltværelse hvis:

  • Man tilmelder sig individuelt
  • Man rejser alene
  • Der rejser et ulige antal jægere
  • Man tildeles enkeltværelse på stedet
  • Man sover alene i flersengsværelse
  • Man bestiller enkeltværelse

Tillægget varierer fra destination til destination.

Retningslinier for afskydning

Før jagten starter, aftales ens jagtlige ønsker med skytten. Afskydning i reviret/jagtområdet vil være helt efter skyttens/den professionelle jægers anvisning.

Jagtforberedelse

En forudsætning for en vellykket jagtrejse er, at udstyr, kondition, våben og en rimelig skydefærdighed er i orden. Ligeledes er det vigtigt at have teoretisk viden om den jagt, man skal på. Sidst, men ikke mindst, er det for sent at lære at skyde, når man f.eks. på en drivjagt står på posten, og vildsvinet i fuld fart passerer sporet. Riflen skal være i orden, omhyggeligt indskudt og kikkerten rigtigt monteret. Husk altid at prøveskyde riflen ved ankomst til reviret og inden jagten, da sigtet kan have ændret sig under transporten. En forbiskydning eller ”anskydning” af en skydeskive koster kun ammunitionen, hvorimod anskydning af vildt på grund af forkert indstillet sigte naturligvis helst skal undgås og i
øvrigt kan blive en kostbar affære.

Anskydning

Anskudt vildt er altid lig med nedlagt vildt.

Vi gør i den forbindelse også opmærksom på, at hvis et stykke anskudt vildt måtte forende udenfor det jagtområde du jager på, er det op til det pågældende områdes velvilje om de ønsker at udlevere det pågældende stykke vildt. Omkostninger til indkaldelse af ekstra hjælp/mandskab/evt. fly eller helikopter til eftersøgning af anskudt vildt påhviler jægeren. Hvis et stykke vildt måtte forende i utilgængeligt terræn, f.eks. en dyb kløft, en snæver bjerghule etc., hvor det ikke er muligt at bjærge trofæet, kan der ikke kræves kompensation/erstatning for dette. Der kan komme ekstra omkostninger for ødelagt kødværdi, pålæggelse af moms på trofæafgiften, da et stykke anskudt, ikke fundet vildt, heller ikke kan eksporteres.

Afskydning

Man vil fra jagtområdets side altid tilstræbe at imødekomme jægerens ønsker bedst muligt. I enkelte tilfælde kan man af selektive årsager komme ud for ikke at måtte skyde til et stykke vildt, idet det ikke har den rigtige alder. Vi gør opmærksom på, at det er jægerens pligt at informere jagtføreren om, hvordan man ønsker sine trofæer præpareret/behandlet, og generelt er det en god ide at vise interesse for, hvordan
behandlingen af ens egne trofæer foregår.

Jagtsucces

Selv om der rådes over gode jagtområder, veluddannede og professionelle hunters, trackers og skinners, så vil vejr, vind, held og individuelle evner naturligvis altid spille ind. JAGT er JAGT på godt og ondt!

Jagtprotokol

Ved afslutningen af opholdet skal der for hver deltager skrives en protokol, som skal underskrives af den enkelte. Det er meget vigtigt, at evt. klager bliver indført i denne protokol og at vi er blevet underrettet under rejsen, da de ellers ikke vil kunne behandles.

Trofæimport

Private, der i forbindelse med jagtrejser agter at indføre vildt nedlagt i lande, der ikke er medlem af EU (tredjelande), skal - inden indførsel kan påbegyndes - søge om at blive registreret som importør af jagttrofæer fra det pågældende tredjeland. Se Naturstyrelsens informationer her
Registreringsskrivelsen skal sammen med veterinærcertifikatet fra afsendelseslandet og trofæerne forevises grænsedyrlægen ved indrejse i Danmark. Desuden skal der fremlægges et veterinærcertifikat fra afsendelseslandet. Dyrlægen bør inden ankomsten have at vide, hvornår du ankommer til Danmark og med hvilket fly. Du kan kontakte denne enten pr. tlf. 35 36 19 59 / fax 35 37 50 52. Såfremt trofæet er fuldstændigt konserveret (f.eks. monteret gevir eller garvet skind) og ikke kræver yderligere behandling efter indførslen til Danmark, kræves ingen tilladelse af Naturstyrelsen ved indførsel.
Vi gør opmærksom på, at hvis du ønsker at jage vildt, som er omfattet af Washington konventionen, er det ikke muligt at tage trofæet med hjem i flyet. Vi anbefaler derfor enten at få trofæerne eftersendt eller lade trofæerne præparere i jagtlandet. I disse år foregår der en stadig stramning af reglerne for og formaliteterne ved trofæimport. Hele trofæområdet er blevet meget kompliceret. Vi vil derfor stærkt anbefale, at man i god tid inden afrejsen kontakter enten en konservator eller endnu bedre et speditionsfirma. Vi vil i den forbindelse anbefale to firmaer som efter vor opfattelse besidder den største ekspertise, når det drejer sig om trofæimport:

Labrador Cargo Aps, Kildeparken 32, 8722 Hedensted
Marlene Jürgensen, tel +45 5195 2517, e-mail: mj@labradorcargo.dk

Afbrydelse af ophold

Hvis man af den ene eller anden grund forlader reviret før tid, vil der IKKE finde nogen tilbagebetaling sted for de ydelser, man derved ikke har modtaget.

Du repræsenterer dit land

Under en jagtrejse i udlandet repræsenterer man hele sit lands jægerbefolkning. De folk, man kommer i kontakt med, vil naturligvis bedømme en som værende lig med hele jægerbefolkningen i det pågældende land. Heldigvis hører vi for det meste, at danske jægere er velkomne. Det skulle vi også gerne blive ved med at være, så derfor må vi kraftigt opfordre den enkelte til at optræde med ro og værdighed i en given situation, hvor en uoverensstemmelse evt. skulle dukke op. . Vi håber, at du vil gøre dit til, at LIMPOPO TRAVEL’s kunder også er velkomne i fremtiden.

Evt. misforståelser

Hvis der - mod forventning - skulle opstå problemer under opholdet, som du ikke mener selv at kunne løse, kan du kontakte os enten pr. telefon 0045 62 20 25 40 eller fax 0045 62 20 25 42 i kontortiden. Da det som sagt er for sent at rette evt. misforståelser eller fejl efter hjemkomsten, er det meget vigtigt, at du i sådanne tilfælde underretter os, således at vi har mulighed for at rette misforståelserne med det samme. Kun i tilfælde, hvor vi har været underrettet, vil evt. klager kunne behandles - hvis de samtidig er indført i den polske jagtprotokol.

Billeder

Vi er også meget interesseret i at modtage billeder eller videoer fra vore kunder, og disse vil evt. blive brugt i forbindelse med tilbudsmateriale, hjemmeside, facebook og nyhedsbreve. Vi vil meget gerne have billederne tilsendt hurtigst mulig efter hjemkomsten

NØDTELEFON

LIMPOPO Travel har en nødtelefon, hvor vore kunder uden for almindelig kontortid - i alle døgnets timer og på alle ugens 7 dage - altid kan komme i forbindelse med en kompetent LIMPOPOmedarbejder. Det skal understreges, at dette nummer kun er beregnet til egentlige nødopkald, hvor det er en absolut nødvendighed at komme i forbindelse med enten LIMPOPO Travel eller en pårørende. Brug denne nødtelefon når absolut påkrævet, men undgå venligst misbrug! - ++45 30 26 25 40.

Hjemkomsten

Vi er altid glade for at høre fra dig efter hjemkomsten. Det er af største vigtighed, for at vi løbende kan følge med i, hvad der sker "derude". Derigennem kan vi udvikle og evt. forbedre vore jagtrejsemål. Derfor - hvad enten du har ris eller ros til os. - lad os høre fra dig! Vi håber, at ovenstående giver dig svar på alle de spørgsmål, du naturligt har før afrejsen. Skulle du have ubesvarede spørgsmål, må du ikke tøve med at kontakte os - vort arbejde er i første række at betjene dig.

Naturligvis er Limpopo Travel A/S medlem af Danmarks Rejsebureauforening, rejsegarantifonden og pakkerejseankenævnet.

Venlig hilsen
Limpopo Travel A/S og Diana Jagtrejser

Tilbud på jagtrejser

Gør som 1000-vis af andre jægere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få rejsetilbud samt jagtrelaterede nyheder direkte i din indbakke

  • Gode tilbud på jagtrejser
  • Info om jagt i udlandet
  • Ekslusive afbudsrejser