Et af de bedste revirer i Ungarn med høj succesrate
« Tilbage

Revir - Dåhjort, kronhjort og vildsvin i Ungarn

Et top statsrevir på ca. 7.000 ha i det nordvestlige Ungarn, som består af ca. 65% skov og ligger i meget smukt og lettere kuperet terræn. Der er en god bestand af kronvildt, dåvildt og vildsvin samt lidt muflon, og med den fremragende revir- og vildtpleje nyder vore jægere normalt en høj succesrate på dette revir.