« Tilbage

Vojvodinasume

Vor partner råder over flere revirer i området, som er mellem 10-15.000 ha store. Der er tale om typiske markrevirer, hvilket betyder fladt terræn med meget lidt bevoksning, men med afgrøder af forskellig art, så som korn, majs, ærter, kløver samt forskellige grøntsager og græs og enge. De store åbne områder betyder at terrængående biler anvendes i vidt omfang, indtil bukken spottes og pürschen starter.