VÆLG INDLOGERINGSDATO
*Vi tager forbehold for at den valgte dato er ledig.
JAGTOPHOLD 4 DAGE
PRIS 6.395,- Kr.

Dåhjortejagt i Dabrowa

Fremragende bestand af dåvildt med en årlig afskudsplan på 270 stk. dåvildt. Dabrowa har mange stamkunder til dåhjorte- og hundyrsjagt. Meget spændende brunstjagt på dåhjort.
Læs mere om Dåhjortejagt i Polen

Højdepunkter

 • 11.344 hektar stort revir
 • Årlig afskudsplan: 270 stk. dåvildt – heraf 50 dåhjorte
 • Dabrowa har en fantastisk bestand af dåvildt. Nedlagte dåhjorte ligger normalt mellem 1,50-2,70 kg, med enkelte dåhjorte over 3 kg
 • 2 indkvarteringsmuligheder – den ene hos tysktalende værtspar og den anden hos engelsktalende værtspar. Det vil normalt være muligt at vælge mellem begge indkvarteringer

4 dage fra 6.395,- Kr.

Der er på vores revirer mulighed for forskellige prisarrangementer. Se den komplette prisoversigt for dette revir her

Jagtberetninger

 

Flemming i Dabrowa

Kim og jeg er vel hjemme fra Dabrowa. En rigtig stor oplevelse ligesom de andre gange, vi har været der. Jeg skød 3 dåhjorte (2,60 – 1,80 og 2,50 kg), og Kim skød 2 dåhjorte. Hertil dåer, hinder og kalve. I alt 18 stk.

Det sidste billede viser den gode Kim. Det var 25. gang, at vi sammen tog på jagttur i Polen (alle gange i øvrigt med Diana ), og han mente, at han havde fortjent blomster for at have holdt mig ud i så mange år. Vores værtsfolk Karolina og Arek tog ham på ordet og fremskaffede en buket, som jeg så kunne overrække ham den næste dag.

Mvh Flemming

PS Det lykkedes heller ikke i år med kronhjorten, der skulle være en 10-ender, før jeg kunne skyde den. Men så er der jo en god grund til at tage derned igen. Til gengæld lykkedes det mig at kravle ind på ca 30 m af en sovende 8-ender kronhjort og lave lidt video og tage et par billeder.

Flemming og Kim i Dabrowa

 Kim og jeg havde igen en rigtig god jagttur til Dabrowa i Polen. Det var 7 år i træk, at vi besøgte Arek, Karolina, Sigmund og alle de andre dernede. Området er jo først og fremmest kendt for sit dåvildt. Kim skød 2 dåhjorte (den største vejede 2,8 kg), og jeg skød 3 dåhjorte (den største vejede 2,5 kg). Herudover skød Kim dåer og kalve.

Jeg brugte min ekstra tid på at prøve at skyde en kronhjort, sådan som jeg har prøvet det mange af de andre år i Dabrowa uden held. Denne gang lykkedes det. Arek og jeg var på vej i hochsitz sidst på eftermiddagen den anden dag dernede. Jeg havde kort forinden været så heldig at skyde den første af dåhjortene. På vej mod hochsitzen ser vi 2 kronhinder så i kanten af et skovområde. De var urolige og anede tydeligvis, at noget var galt. De lister stille og roligt ud på midten af engen og inde fra skovområder får de følgeskab af mere end 20 stykker kronvildt. Hele engen var en lang række af kronvildt. Hinder, kalve og spidshorte mellem hinanden og næsten helt til sidst en fin kronhjort. Heldigvis trak den på et tidspunkt fri af alle de andre dyr, og jeg kunne lade kuglen gå på en afstand af 150 m. Herefter søgte den op ad en bakke og forsvandt i skoven, hvor vi fandt den vel 300 m fra skudstedet. Hjorten var en otteender på 4,2 kg.

Endelig havde både Kim og jeg den oplevelse at se ulv jage dåvildt.

Mvh Flemming (og Kim)

Kim og Flemming i Dabrowa

Vi er netop vendt hjem fra brunstjagten på dåhjort på vores polske stamrevir - statsreviret Dabrowa. Jeg nedlagde den største dåhjort, der nogensinde er nedlagt på reviret – på 3,45 kg – og Flemming nedlagde 2 fine dåhjorte på omkring 2,30 kg – for hans vedkommende dåhjort nr. 21 og 22 fra Dabrowa! Og selvfølgelig vender vi begge tilbage igen næste år.

Generelle betingelser for Polen 2017/2018

Tillæg for enkeltværelse
Hvis ikke andet er aftalt, bliver vore kunder normalt indkvarteret i flersengsværelser. I den forbindelse er det meget vigtigt at bemærke, at man bliver  opkrævet for enkeltværelsestillæg, hvis:
• man tilmelder sig individuelt
• man er alene
• der rejser et ulige antal jægere
• man tildeles enkeltværelse på stedet - UANSET ÅRSAG
• man sover alene i flersengsværelse
• man bestiller enkeltværelse 

Transport under selve jagten
Der er de fleste steder aftalt fastpris for kørslen i reviret under jagten. Prisen er pr. jæger, uanset om man får stillet ”eget” køretøj til rådighed eller ej. Priserne varierer fra 40-60 Euro pr. jæger pr. dag. 

Jagten
I Polen foregår al individuel jagt med jagtføring 1:1, dvs. at hver jæger har sin egen jagtfører. Jagtføreren er ansvarlig for at udvælge og frigive vildtet, men det er til enhver tid den udenlandske jæger, der efter frigivelsen beslutter, om han/hun vil skyde eller ikke. Jagtføreren vil altid gøre sit bedste for at imødekomme jægerens evt. ønsker, men det er altid personen bag riflen, der har det endelige ansvar. 

Ekstra jagtdag
I tilfælde af, at man ønsker at forlænge opholdet med en eller flere dage, skal det i hvert tilfælde aftales med os eller med tolken under opholdet. I enkelte tilfælde er forlængelse ikke muligt. 

Afbrydelse af jagtophold
Forlader man af den ene eller anden grund reviret før tid, vil der ikke finde tilbagebetaling sted for de ydelser, man herved ikke har modtaget. 

Ekstra måltider
Overskrider man opholdet med et enkelt måltid, bliver man opkrævet kr. 160,-. Overskrider man opholdet med 2 måltider, beregnes dette som 1 ekstra dags ophold. 

Hunde
Medbringer man egen hund opkræves kr. 60,- pr. dag. Opmærksomheden henledes på, at ikke alle revirer accepterer, at hund medbringes. For indførsel kræves gyldigt hundepas, og hunden skal kunne identificeres ved læsbar øretatovering eller chipmærke. 

Tolk
Tolk er obligatorisk på samtlige revirer, og man kan ønske hjemmefra, om man ønsker engelsk eller tysktalende tolk. På nogle revirer er tolken = jagtchefen eller jagtfører. 

Aftaler
Aftaler mellem DIANA’s kunder og personale/jagtförster på revirerne vil ikke blive accepteret under nogen former. Enhver jagtgæst hæfter for underskrevet protokol - uanset ”private” aftaler, det være sig mundtlige eller skriftlige. 

Trofædepositum
På vore prislistejagter vil der på bekræftelse/faktura blive opkrævet et trofædepositum, som efterreguleres efter hjemkomst ud fra den konkrete afskydning. Depositum er som følger:

Kronhjort DKK 7.000,-
Råbuk DKK 1.500,-
Dåhjort DKK 3.500,-
Vildsvin DKK 1.500,-
Muflon DKK 7.500,-
Drivjagt DKK 3.000,-


Vildt nedlagt i fredningstiden
Det polske ministerium har indført gebyrer for vildt nedlagt i fredningstiden.
Gebyrerne er som følger:

Kronvildt zloty 5.800,-
+ 2.000 zloty for trofæ op til 5,5 kg
+ 7.000 zloty for trofæ over 5,5 kg 

Dåvildt zloty 2.300,-
+ 1.500 zloty for trofæ op til 2,6 kg
+ 3.000 zloty for trofæ over 2,6 kg

Sikavildt zloty 5.500,-
+ 1.000 zloty for trofæ op til 2,0 kg
+ 2.500 zloty for trofæ over 2,0 kg 

Råvildt zloty 2.000,-
+ 1000 zloty for trofæ op til 430 g
+ 5.000 zloty for trofæ over 430 g

Muflon zloty 1.800,-
Vildsvin zloty 2.300,-
Øvrige arter zloty 1.000,- 

Nedlægges vildt inden for jagttiden men uden jagtførerens tilladelse, betales trofæafgiften + 100% strafgebyr. 

Protokol
Vi opfordrer alle vore jægere til at overvære vejning og opmåling i forbindelse med underskrivning af protokol – uanset hvilket arrangement man har købt. DIANA godkender ingen klager som følge af, at en jæger af den ene eller anden grund medbringer hele hovedet, og trofæets vægt herfor bliver ansat. Medbringer man hele hovedet af en keiler, går man ud fra, at den synlige del af tænderne udgør 1/3 af den totale længde. Normalt vejes og opmåles trofæerne 24 timer efter afkogning, med mindre vildtet nedlægges i slutningen af opholdet. Såfremt en jæger forlader stedet tidligere end 24 timer efter trofæet er kogt af og rengjort, er det den våde vægt, der bliver ført til protokols, og der vil ikke være mulighed for fradrag i prisen – uanset omstændighederne. Enhver jæger på vore revirer hæfter for det underskrevne i protokollen. Skulle man af en eller anden grund have anledning til at anføre klage/reklamation over jagten, opholdet el.lign., SKAL dette fremgå af protokollen, ligesom der i protokollen skal stå, hvis man påtænker at fremsende klage til os efter hjemkomsten. Ellers har vi ingen mulighed for at behandle klagen efter hjemkomst. Bemærk at du med din underskrift hæfter 100 % for det i protokollen anførte. 

Endelig afregning
Den endelige afregning finder sted, når DIANA modtager protokollen fra Polen, hvilket kan tage op til 4-6 uger, uanset om der er tale om tilbagebetaling eller ekstra opkrævning. Evt. ekstra opkrævning er forfalden i løbet af 10 dage – også selvom man har valgt at efterlade trofæ, skind osv. i reviret for senere eftersendelse/afhentning. Vær opmærksom på, at såfremt nødstedt vildt affanges og senere påføres protokollen, hæfter jægeren for dette og vil blive opkrævet for det med den endelige opgørelse. 

Alkohol
Det er et lovkrav, at samtlige jagter bliver oplyst til politiet senest 7 dage inden jagtens påbegyndelse - med angivelse af nøjagtige datoer for jagten samt indkvarteringsadresse. Dette betyder, at der kan komme uanmeldt kontrol. Det, man vil checke, er, om alle papirer er i orden, samt om jægerne går på jagt med alkohol i blodet. Promillegrænsen for kørsel i Polen er 0,0%, og det samme gælder, når man fører jagtvåben. 

Kalibervalg
De polske regler siger følgende:
RÅVILDT: På 100 meter skal kuglen have en anslagsenergi på 1.000 joule.
ANDET VILDT: På 100 meter skal kuglen have en anslagsenergi på 2.000 joule. 

Driv-/trykjagter
Vi gør opmærksom på, at det kun er tilladt at benytte sigtekikkert på max. 3 gange forstørrelse til driv- og trykjagter. Variable kikkerter, som kan stilles ned til 3 gange forstørrelse eller derunder, er tilladt. Det vil sige, at fx 2,5-10 gange forstørrelse er tilladt. Kikkerter med fast forstørrelse på mere end 3 er ikke tilladt. Ifølge den polske lovgivning, SKAL jægeren på drivjagt have mindst 2 elementer i tøjet i fluorescerende farver - dvs. gul eller orange. 

Drikkepenge
Det er normalt at give lidt drikkepenge til sin jagtfører, til tolken samt i køkkenet. Hvad man giver er helt op til én selv. 

Fuldmånekalender 2018/19
02. januar
02. marts
31. marts
30. april
29. maj
28. juni
27. juli
26. august
25. september
24. oktober
23. november
22. december
21. januar
19. februar
21. marts

Jagttider 2018/19   

Råbuk 11.05. – 30.09.
Rå/lam 29.09.- 15.01.
Kronhjort 21.08.-28.02.
Kronkalv 01.09.-28.02.
Kronhind 01.09.-15.01.
Dåhjort 01.09.-28.02.
Dåkalv  01.09.-28.02.
01.09.-15.01.
Vildsvin hele året
Muflonvædder 29.09.-28.02.
Muflonfår/-lam 29.09.-15.01.
Ræv 30.05.-31.03.
Grævling 01.09.-02.12.
Mårhund hele året
Vildand 15.08.-23.12.
Vildgæs (Vestpolen) 01.09.-23.12.

 

Prisen inkluderer

 • 4 dages ophold med helpension
 • 4 dages dåhjortejagt med egen jagtfører (8 pürsch)
 • Afskydning af 1 dåhjort uanset trofæstørrelse (ved fastprisarrangementet)
 • Tilbagebetaling v. ikke nedlagt/ikke anskudt dåhjort DKK 8.400,- (ved fastprisarrangementet)
 • Tilbagebetaling hvis dåhjort anskydes DKK 3.995,- (ved fastprisarrangementet)
 •  Alle gebyrer og licenser
 • Afkogning af trofæer
 • Tolk

Prisen inkluderer ikke

 • Endelig afregning af nedlagt vildt
 • Kørsel under jagten, PLN 220,- pr. jæger/dag
 • Ekstra jagtdag DKK 1.500,-
 • Ophold uden jagt/ledsager, pr. dag DKK 765,-
 • Tillæg for enkeltværelse pr. jæger/dag DKK 138,-
 • EU-ansvarsforsikring DKK 35,- (obligatorisk)
 • Rejseforsikring
 • Afbestillingsforsikring
 • Drikkepenge
 • Indkøb af kød: Dåvildt    DKK 23,- pr. kg
  - Kronvildt DKK 23,- pr. kg
  - Vildsvin   DKK 14,- pr. kg
  - Råvildt    DKK 45,- pr. kg
 • Indkøb af rå skind:
  - Hele dyret,  DKK 100,- pr. kg.
  - Til hovedmontering, DKK 200,- pr. kg.
 • Indkøb af skind ræv/mårhund DKK 120,-

Trofæprisliste

Ved prislistearrangementet afregnes nedlagt vildt iht. følgende prisliste:
Dåhjort:
Op til 1499 g                  kr.    2.250,- (indiv. jagt)
Op til 1499 g                  kr.    4.520,- (drivjagt)
1500 g- 1999                kr.    5.380,- + kr.   38,80 pr. 10 g o. 1500 g
2000 g - 2499 g            kr.    7.320,- + kr.   39,60 pr. 10 g o. 2000 g
2500 g – 2999 g            kr.    9.300,- + kr.   50,40 pr. 10 g o. 2500 g
Fra 3000 g                     kr.  11.820,- + kr. 172,20 pr. 10 g o. 3000 g
Anskydning                    kr.    3.920,- 

Det vil normalt også være muligt at nedlægge hundyr og kalve/lam til følgende priser:
Dåer/kalve                                   DKK      625,-
Kronhinder/kalve                          DKK      645,-
Råer/lam                                      DKK      300,- 

Også mulighed for afskydning af vildsvin iht. følgende prisliste:
VILDSVIN:
Keiler: 
140 mm - 159 mm                   DKK 5.995,-
160 mm – 199 mm                  DKK 6.480,- + DKK 161,75 pr. mm over 160 mm
200 mm og derover                 DKK 12.950,- + DKK 224,00 pr. mm over 201 mm

Afskydningsafgiften for keiler under 140 mm samt for unggrise og smågrise beregnes efter vægt og udgør: 
Smågrise og unggrise:
Op til 29,99 kg                        DKK 1.040,-
30-39,99 kg                            DKK 1.895,-
40-49,99 kg                            DKK 2.240,-
Unggrise, keiler:
50-69,99 kg                            DKK 3.450,-
Keiler, unggrise fra 70 kg          DKK 4.995,-
Anskydning af smågrise,
unggrise, keiler                        DKK    910,-

Der gives følgende rabatter på vildsvin:
40 % rabat på alle vildsvin op til 13,9 cm tænder

HAR DU SPØRGSMÅL?

Anne Fick

Telefon: (+45) 63 21 43 15

Joakim Pedersen

Telefon: (+45) 63 21 10 26

Erik Hahn Pedersen

Telefon: +(45) 22 19 86 54

Tilbud på jagtrejser

Gør som 1000-vis af andre jægere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få rejsetilbud samt jagtrelaterede nyheder direkte i din indbakke

 • Gode tilbud på jagtrejser
 • Info om jagt i udlandet
 • Ekslusive afbudsrejser