Valg af kugler og ammunition på jagtrejsen

Af: Rune Fich Weischer

Når man går på jagt i sit hjemland, har de fleste jægere en type patron eller kugle, som de sværger til, fordi den har givet dem gode erfaringer gennem årene. Der er som udgangspunkt heller ikke noget galt i at holde fast i den patron eller kugle, når man forlader sit hjemland for at rejse ud på jagt, men man skal dog huske på at både forhold, vildtarter og til tider også lovgivning i det land man skal jage i gør, at der måske stilles lidt større, eller i hvert fald anderledes krav til dit kuglevalg, end jagten på de hjemlige revirer gør.

Kobber kommer

I flere europæiske lande blev der for 10-15 år siden indført et forbud mod haglpatroner med bly. I de senere år har den udvikling også nået riffelammunitionen, og vi kan i dag støde på forbud mod anvendelsen af blyholdig ammunition flere af de steder, man kommer som jæger. Nogle steder dikteret af lovgivning, og andre steder er jægerne bare gået væk fra bly af egen vilje, da de ikke ønsker potentielle blyrester i det kød, de og deres familier skal indtage.
Rent lovgivningsmæssigt er det pt primært i Tyskland, hvor flere delstater har indført blyforbud, at man bemærker det som tilrejsende jæger, men der er ingen tvivl om, i hvilken retning udviklingen går, og flere og flere lande vil tilslutte sig blyforbuddet. Gør det således til en fast regel at tjekke, om der er blyforbund i det land, du skal på jagt i.

Personligt var jeg for nogle år tilbage lidt urolig over, hvor dræbende en kobberkugle ville være. Dengang var producenterne også stadig i en udviklende fase, og derfor oplevede man nogle kugletyper som kom på markedet, som ikke virkede overbevisende. I dag er min tvivl væk. Jeg har skudt ganske meget vildt med kobberammunition, og jeg har fuld tiltro til, at de gør arbejdet lige så godt som bly. Selv skyder jeg med Lapua Naturalis, som i dag er tredje generation af den kobberkugle, de lancerede som en af de første producenter for vel over 10 år siden. For hver generation har de gjort forbedringer af produktet, og det er derfor blevet en kugle, som har min fulde tillid. Andre gode kobberkugler som kan nævnes er Norma Ecostrike og Hornady GMX.

Anslag eller dybde?

Meget groft generaliseret kan man opdele kuglers evner i to grupper, nemlig kugler med anslagsenergi og kugler med dybdevirkning. Anslagsenergi handler om, at kuglen ekspanderer øjeblikkeligt ved anslaget, og således udløser det meste af sin energi ved første kontakt til dyret. Det giver populært sagt en ”lussing-effekt,” hvor dyret slås til jorden af selve anslaget, og vel at mærke bliver nede. Ulempen er dog, at der ofte sker ret stor kødødelæggelse, ligesom anslaget ved træfningen ikke nødvendigvis er øjeblikkeligt dræbende til større og mere tykhudede arter. Her når kuglerne med højt anslag at aflade alt dens energi i anslaget, og når således ikke ind til de store dyrs vitale dele. Her vil man søge en kugle med dybdevirkning. Dybdevirkning betyder, at kuglen ikke afgiver sin primære energi i anslaget ved at ekspandere øjeblikkeligt, men derimod afgiver den gradvist ved en forsinket ekspansion. Dette tillader kuglen at komme længere ind i dyret og gøre stor og dræbende skade.

En man fx på en bjergjagt, hvor vildtet man jager sjældent bliver enormt, kan man med stor fordel bruge kugler med høj anslagsenergi, da man gerne ser at dyret falder på stedet, så man kan finde det igen, mens man nok går mindre op i omfanget af kødødelæggelser. Typisk er kuglerne med høj anslagsenergi også lettere og mere velflyvende, end de fleste andre typer, hvilket samlet set bare gør dem yderligere oplagte til jagten i bjerge eller på skudafstande over gennemsnittet. Er man derimod på jagt efter store kronhjorte, vildsvin eller større antiloper, kan det betale sig at kigge efter kugler med bedre dybdevirkning. Af kugler med høj anslagsenergi kan nævnes Hornady SST og Swift Scirocco, mens gode kugler med dybdevirkning kunne være Norma Oryx, Lapua Mega og RWX HIT eller DK.

Tilbud på jagtrejser

Gør som 1000-vis af andre jægere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få rejsetilbud samt jagtrelaterede nyheder direkte i din indbakke

  • Gode tilbud på jagtrejser
  • Info om jagt i udlandet
  • Ekslusive afbudsrejser